Program Bantuan Bayaran Bersasar - Soalan Lazim

 1. Bantuan Bayaran Bersasar untuk individu dalam kategori B40

1. Apa itu program Bantuan Bayaran Bersasar (TRA)?

Susulan pengumuman Belanjawan 2021, program Bantuan Bayaran Bersasar (TRA) disediakan bagi memberi bantuan yang berikut kepada pelanggan/kemudahan yang layak apabila permohonan daripada pelanggan untuk mendapat bantuan disahkan.

Pilihan 1

 1. Penangguhan bayaran ansuran selama 3 bulan
  1. Faedah/keuntungan akan terus terakru ke atas amaun yang tertangguh
  2. Bank boleh mendapatkan semula kos faedah/keuntungan tambahan daripada perubahan dalam pembayaran ansuran.

Pilihan 2

 1. Pengurangan 50% bayaran ansuran selama 6 bulan atau faedah/keuntungan pinjaman/pembiayaan bulanan (yang mana lebih tinggi)
  1. Sekiranya pelanggan memohon untuk pengurangan lebih rendah, Bank hendaklah memenuhi permohonan tersebut.
  2. Faedah/keuntungan akan terus terakru ke atas amaun yang tertangguh
  3. Bank boleh mendapatkan semula kos faedah/keuntungan tambahan daripada perubahan dalam pembayaran ansuran.

Kami amat menyedari bahawa keadaan kini masih mencabar. AmBank komited untuk memberikan anda bantuan dan sokongan yang sewajarnya bagi memenuhi obligasi pembayaran anda.

Namun begitu, sekiranya kedudukan kewangan anda telah bertambah baik dan anda kini mampu untuk meningkatkan amaun bayaran bulanan bagi pinjaman/pembiayaan anda, anda boleh menghubungi kami untuk menyemak semula terma pembayaran bagi pinjaman/pembiayaan anda.

2. Adakah saya layak mendapat TRA?

Program TRA disediakan kepada pelanggan yang dikategorikan sebagai B40 dan berdaftar dalam pangkalan data Bantuan Sara Hidup (BSH) atau Bantuan Prihatin Rakyat (BPR), iaitu:

 1. Isi rumah B40 (pendapatan bulanan ≤ RM4,000); atau
 2. Bujang B40 (pendapatan bulanan ≤ RM2,000)
3. Apakah akaun pinjaman/pembiayaan yang layak di bawah program TRA?

Mana-mana kemudahan pinjaman/pembiayaan yang berikut, sekiranya diluluskan sebelum 1 Oktober 2020 dan kekal aktif (tidak tertunggak melebihi 90 hari pada tarikh pengesahan oleh pelanggan):

 1. Pinjaman/pembiayaan perumahan
 2. Pinjaman/pembiayaan peribadi
 3. Pinjaman/pembiayaan kenderaan
 4. Pinjaman/pembiayaan sewa beli
 5. Pinjaman/pembiayaan bertempoh yang telah ditukarkan daripada baki kad kredit/kad kredit-i
4. Bilakah tarikh ia berkuat kuasa?

Bantuan ini akan disediakan kepada pelanggan yang layak untuk pemilihan dari 23 November 2020 hingga 30 Jun 2021.

5. Bagaimanakah untuk memohon bantuan ini?
 1. Untuk Pinjaman/ Pembiayaan Sewa Beli di bawah Akta Sewa Beli dan Pembiayaan Kadar Tetap Bercirikan Islamanda boleh
  1. Menyerahkan permohonan TRA anda melalui laman sesawang kami: ambank.com.my/TRA.
  2. Menghubungi Pusat Panggilan kami: 03-2178 8888 (pelanggan Individu) – beroperasi setiap hari dari 7.00 pagi hingga 11.00 malam.

  Perjanjian tambahan yang memperincikan perubahan yang berkaitan akan dihantar untuk pengesahan anda. Pengesahan ini diperlukan bagi membolehkan bantuan bayaran tersebut berkuat kuasa.

 2. Untuk Pinjaman/Pembiayaan Perumahan dan pinjaman/pembiayaan lain,
  1. Serahkan permohonan TRA anda melalui laman sesawang kami: ambank.com.my/TRA.
  2. Hubungi Pusat Panggilan kami: 03-2178 8888 (pelanggan Individu) – beroperasi setiap hari dari 7.00 pagi hingga 11.00 malam.
 3. Untuk Pinjaman/ Pembiayaan Kad Kredit/Kad Kredit-i Bertempoh,anda boleh
  1. Menyerahkan permohonan TRA anda melalui aplikasi AmOnline: sila rujuk ambank.com.my/btl
  2. Mengbungi Pusat Panggilan kami: 03-2178 8888 (pelanggan Individu) – beroperasi setiap hari dari 7.00 pagi hingga 11.00 malam.
6. Apakah dokumen yang perlu saya serahkan?

Bank tidak akan memerlukan dokumentasi daripada pelanggan bagi membuktikan kelayakan. Sebaliknya, kami akan bergantung pada data BSH yang akan disediakan melalui BNM.

7. Berapa lamakah masa yang diambil untuk diluluskan?

TRA akan disediakan kepada pelanggan yang layak apabila permohonan anda diserahkan, dengan syarat nama dan nombor Kad Pengenalan anda sama dengan pangkalan data BSH. Kelulusan lanjut tidak diperlukan.

Sekiranya anda tidak layak dan/atau nama dan/atau nombor Kad Pengenalan anda tidak sama dengan data dalam pangkalan data BSH, Bank akan menyemak semula permohonan anda, menilai situasi anda dan berbincang mengenai penyelesaian yang sesuai dengan anda.

8. Bagaimana dan bilakah saya boleh mengetahui jika permohonan saya berjaya?

Anda akan menerima pengesahan automatik mengenai permohonan anda.

Bank akan memaklumkan kepada anda dalam masa 5 hari bekerja mengenai status permohonan anda.

9. Pasangan saya ialah penerima BSH/BPR. Adakah saya layak untuk TRA?
Bolehkah bantuan untuk golongan B40 dipohon dalam situasi pelanggan bersama?

Ya. Sekiranya mana-mana pelanggan bersama ialah penerima BSH/BPR atau ialah pasangan seorang penerima BSH/BPR, mereka akan layak mendapat bantuan ini.

10. Saya tidak berdaftar dalam pangkalan data BSH/BPR/BPN untuk mereka yang layak bagi bantuan di bawah golongan B40 dan M40. Adakah saya layak untuk TRA?

Sekiranya anda tidak berdaftar dalam pangkalan data BSH/BPR/BPN tetapi ingin memohon bantuan, Bank boleh menawarkan bentuk bantuan pembayaran lain yang sesuai untuk situasi kewangan anda.

11. Saya telah memilih untuk tidak menyertai moratorium automatik selama 6 bulan (yang diumumkan pada bulan Mac 2020). Adakah saya masih layak untuk memohon TRA?

Ya, sekiranya anda berada dalam kategori B40 dan berdaftar dalam pangkalan data BSH/BPR.

12. Saya telah memohon untuk Bantuan Bayaran/Cuti Bayaran sedia ada. Bolehkah saya memilih untuk memohon program TRA?

Ya, Bank boleh menerima permohonan daripada anda, walaupun anda telah mendaftar untuk Bantuan Bayaran/Cuti Bayaran sedia ada dan mengubah suai bantuan untuk anda dengan sewajarnya. Walau bagaimanapun, kami akan berbincang dengan anda terlebih dahulu tentang butiran perubahan yang diperlukan.

13. Bilakah saya perlu memohon? Bolehkah saya memilih untuk memohon kemudian, contohnya bila-bila masa pada tahun hadapan?

Anda boleh mengesahkan bantuan yang diperlukan pada bila-bila masa di antara 23 November 2020 dan 30 Jun 2021.

 1. Bantuan akan bermula dari bayaran ansuran anda yang seterusnya.
 2. Bantuan akan disediakan untuk bayaran ansuran yang perlu dibayar pada bulan Disember 2020 dan seterusnya.
14. Adakah bantuan ini tersedia hanya untuk pemilihan satu kali hingga 30 Jun 2021?

Ya. Pelanggan mempunyai pilihan untuk mengesahkan bantuan yang diperlukan pada bila-bila masa dari 23 November 2020 hingga 30 Jun 2021.

Bantuan akan bermula pada tarikh matang bayaran ansuran pelanggan yang seterusnya. Pelanggan yang membuat pengesahan pada 30 Jun 2021 boleh menikmati bantuan ini hingga selewat-lewatnya Disember 2021.

Bank juga boleh terus menawarkan bantuan tambahan kepada pelanggan.

15. Apakah yang perlu saya ketahui tentang program TRA sebelum membuat keputusan mengenai pilihan yang tersedia?

Sebelum anda mengesahkan pilihan anda, harap maklum dan ambil perhatian bahawa:

 1. Amaun bayaran bulanan dan/atau tempoh pinjaman/pembiayaan anda akan dilaraskan untuk menggambarkan kos pembiayaan keseluruhan yang lebih tinggi; dan
 2. Untuk Sewa Beli dan kemudahan berlandaskan Islam, dokumen atau perjanjian baharu perlu ditandatangani selaras dengan keperluan undang-undang dan Syariah sebelum bantuan boleh berkuat kuasa.

Anda perlu memahami butiran terperinci mengenai implikasi kos bantuan tersebut sebelum anda mengesahkan pilihan anda. Ini akan termasuk butiran tentang perubahan dalam jadual bayaran (tempoh akan dilanjutkan), peningkatan dalam bayaran ansuran bulanan dan sebarang pembayaran sekali gus yang perlu dibayar pada masa hadapan.

 1. Proses pemudahan untuk individu dalam kategori M40 yang memohon untuk pengurangan bayaran ansuran di bawah ‘Pakej II’ sedia ada

1. Apakah proses pemudahan untuk individu di bawah M40?

Proses permohonan yang dipermudahkan ini memerlukan pelanggan untuk hanya menyediakan pengisytiharan kendiri bahawa pendapatan mereka atau pendapatan isi rumah mereka (iaitu pendapatan pelanggan dan pasangan mereka yang digabungkan) sedang mengalami pengurangan akibat pandemik.

Untuk memohon TRA dan menyerahkan pengisytiharan kendiri anda, anda boleh:

 1. Menyerahkan permohonan TRA anda melalui laman sesawang kami: ambank.com.my/TRA.
 2. Menghubungi Pusat Panggilan kami: 03-2178 8888 (pelanggan Individu) – beroperasi setiap hari dari 7.00 pagi hingga 11.00 malam.
2. Siapakah yang layak untuk proses pemudahan tersebut?

Pemudahan ini akan terpakai kepada mana-mana pelanggan yang dikategorikan sebagai M40 dan berdaftar dalam pangkalan data Bantuan Prihatin Nasional (BPN):

 • Isi rumah M40 (pendapatan bulanan RM4,001 hingga RM8,000)
 • Bujang M40 (pendapatan bulanan RM2,001 hingga RM4,000)
3. Adakah saya perlu menyerahkan sebarang dokumen?

Anda hanya perlu menyediakan pengisytiharan kendiri bahawa pendapatan anda atau pendapatan isi rumah sedang mengalami pengurangan akibat pandemik.

Walau bagaimanapun, Bank mungkin akan meminta dokumen sokongan daripada anda bagi tujuan pasca pengesahan.

 

Klik di sini untuk mengira faedah/keuntungan terakru yang dikenakan semasa Pelepasan Pembayaran untuk akaun anda.
Kalkulator Faedah/Keuntungan Terakru Gadai Janji

Sila gunakan kalkulator gadai janji mudah ini untuk mengira faedah/keuntungan terakru yang dikenakan semasa Pelepasan Pembayaran.
*Nota: Kalkulator ini terpakai untuk Pinjaman/Pembiayaan-i Perumahan Kiraan Atas Baki Harian dan Pinjaman/Pembiayaan-i Harta Tanah Komersial Kiraan Atas Baki Harian sahaja.

Penafian: Harap maklum bahawa ini hanyalah anggaran am dan untuk tujuan ilustrasi sahaja.

Ilustrasi
Faedah/Keuntungan Terakru yang dikenakan semasa Pelepasan Pembayaran
= Amaun Baki Pinjaman/Pembiayaan X (Kadar Faedah%/bilangan hari dalam setahun) X Jumlah hari semasa Pelepasan Pembayaran
= 300000 X (3.50%/365hari) X 90 hari

Amaun Baki Pinjaman/Pembiayaan (RM) 300000
Kadar Faedah/Keuntungan (% setahun) 3.50
Tarikh Mula Pelepasan Pembayaran 01/01/2021
Tarikh Akhir Pelepasan Pembayaran 31/03/2021
Jumlah Faedah/Keuntungan Terakru(RM) 2589.04

 

Amaun Baki Pinjaman/Pembiayaan (RM)
Nombor sahaja (contoh: 300000.01)
Kadar Faedah/Keuntungan (% setahun)
Maksimum 2 titik perpuluhan (contoh: 3.05 / 3.50 / 3.0)
Tarikh Mula Pelepasan Pembayaran
Format Tarikh ialah HH/BB/TTTT
Untuk IE sahaja: Format tarikh ialah TTTT/BB/HH
Tarikh Akhir Pelepasan Pembayaran
Format Tarikh ialah HH/BB/TTTT
Untuk IE sahaja: Format tarikh ialah TTTT/BB/HH
Jumlah Faedah/Keuntungan Terakru(RM)

 

Dikemaskini pada 16 Februari 2021