AmBank Islamic TF-i and PF-i Shopee Campaign 

Produk Jumlah Pembiayaan Pemenang Bulanan Ganjaran
Pembiayaan Bertempoh-i dijamin oleh Sijil ASB Melebihi RM100,000 400 eBaucar Shopee bernilai RM50
Pembiayaan Peribadi-i (Sektor Awam) Melebihi RM50,000 100

 

Pembiayaan Bertempoh-i dijamin oleh Sijil ASB

AmBank Islamic TF-i and PF-i Shopee Campaign 

AmBank Islamic TF-i and PF-i Shopee Campaign Kadar keuntungan kompetitif serendah
BR + 0.80% setahun
AmBank Islamic TF-i and PF-i Shopee Campaign Jumlah pembiayaan sehingga RM200,000
AmBank Islamic TF-i and PF-i Shopee Campaign Tempoh pembayaran sehingga 40 tahun
AmBank Islamic TF-i and PF-i Shopee Campaign Kelulusan segera

 

Klik di sini​

Pembiayaan Peribadi-i
(Sektor Awam)

AmBank Islamic TF-i and PF-i Shopee Campaign 

AmBank Islamic TF-i and PF-i Shopee Campaign Bayaran kemudahan tinggi
melebihi 99%
AmBank Islamic TF-i and PF-i Shopee Campaign Ansuran bermula selepas 3 bulan
AmBank Islamic TF-i and PF-i Shopee Campaign Yuran Wakalah ditanggung oleh Bank
AmBank Islamic TF-i and PF-i Shopee Campaign Tiada caj tersembunyi dan yuran keahlian
AmBank Islamic TF-i and PF-i Shopee Campaign Jumlah pembiayaan tinggi sehingga RM200,000
AmBank Islamic TF-i and PF-i Shopee Campaign Pembiayaan Perlindungan Takaful disediakan

 

Klik di sini​

​​​

 

Tempoh Kempen: 1 April 2022 - 31 Mei 2022​

 

​​

Untuk mengetahui t​erma dan syarat, klik: BM ​​


Nota penting:

  • Hanya pembiayaan yang diluluskan layak menerima eBaucar Shopee bernilai RM50 atas dasar yang terdahulu, diutamakan.
  • Tawaran ini hanya sah untuk pembiayaan yang disekalikan dengan Pengurangan Tempoh Takaful (RTT).