Penambahbaikan pada Terma & Syarat

 

1. Saya menerima pemberitahuan daripada Bank berkenaan penambahbaikan terma dan syarat tersebut. Apakah tujuan penambahbaikan itu?

Bank menggunakan prinsip layanan adil ke atas semua pengguna kewangan dalam kontrak pinjaman/pembiayaan bukan individu dengan meningkatkan kemunasabahan dan ketelusan terma dan syarat.

2. Adakah penambahbaikan terma dan syarat terpakai kepada kedua-dua produk konvensional dan Islamic?

Ya.

3. Bagaimanakah penambahbaikan ini memanfaatkan saya sebagai pelanggan Bank?

Pelanggan akan mendapat pemahaman yang lebih baik tentang terma dan syarat yang menitikberatkan bahasa yang ringkas, ketelusan pendedahan dan pemberitahuan yang mencukupi untuk memastikan kepentingan pengguna dilindungi secukupnya.

4. Bilakah terma dan syarat yang diperbaik akan berkuat kuasa?

Terma dan syarat yang diperbaik bagi kontrak pinjaman/pembiayaan bukan individu telah dikuat kuasa pada Jumaat, 6 November 2020.

Tarikh berkuat kuasa untuk produk lain akan dimaklumkan dalam masa terdekat.

5. Adakah saya perlu menandatangani dokumen baharu atau tambahan yang berkaitan dengan terma dan syarat yang diperbaik?

Tidak, semua terma dan syarat yang tersedia kekal tidak berubah tetapi layanan adil akan diberikan berdasarkan prinsip terma dan syarat yang diperbaik.

6. Adakah ini akan mempengaruhi kontrak sedia ada saya?

Tiada perubahan pada terma dan syarat kontrak pinjaman/pembiayaan anda yang sedia ada.

7. Bolehkah saya mendapatkan salinan terma dan syarat yang diperbaik?

CPelanggan boleh meminta salinan terma dan syarat yang diperbaik melalui e-mel. Sila e-mel kepada businessbanking@ambankgroup.com atau layari ambankgroup.com.my

8. Adakah saya perlu membayar apa-apa yuran tambahan, caj atau yuran pengecapan yang timbul daripada terma dan syarat yang diperbaik?

Tidak, tiada yuran dan caj tambahan.

9. Jika saya mempunyai sebarang pertanyaan, siapakah yang patut saya hubungi?

Sila rujuk pada Pusat Hubungan e-AmBiz melalui 03-2178 3188, e-mel businessbanking@ambankgroup.com atau anda boleh menghubungi Pengurus Perhubungan anda untuk keterangan.